• กว้างขึ้น

    กระจกช่วยให้บ้านคุณดูกว้าง

  • สบายขึ้น

    กระจกทำให้คุณเข้าถึงธรรมชาติมากขึ้น

  • สว่างขึ้น

    กระจกทำให้แสงเข้ามาภายในบ้าน