ประตูบานเลื่อน แบบมีรางพื้น (ติดตั้งภายใน / ภายนอก)