แผง Curtain Wall
แผง Curtain Wall / แผงบาน Fix
ประตูบานเลื่อนแขวน HG
ประตูบานเลื่อน รางแขวน / งานภายใน
ประตูบานเปิด บานพับข้าง
ประตูบานเปิด (งานภายใน / ภายนอก)
ประตูบานเปิด บานพับข้าง
ประตูบานเลื่อน รางพื้น (งานภายใน / ภายนอก)

OTHER PROJECT REFERENCE